ลองดู นครพนม

จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง วิกิพีเดีย
พื้นที่: 5,513 ตร.กม.
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนครพนม
YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *